Aktuelt

En «frisk» bedrift.

Publisert: 24.februar 2016

Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, ”musearm”, ryggplager og lignende blant vår befolkning. Selv om årsakene til smerter og plager ofte er sammensatt, så ser man en tydelig korrelasjon mellom stress i hverdagen, stillesittende arbeid eller for fysisk tung jobb. De fleste bedrifter opplever at dette er en belastning som gir seg utslag i høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og lavere effektivitet.

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50% av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel- og skjelettplager (Rikstrygdeverket). I tillegg rapporterer 20% av norske arbeidstaker om alvorlige muskel- og skjelettplager, og en tredjedel av uføretrygden har samme årsak (Arbeidstilsynet).

Mennesket er en bedrifts viktigste ressurs, og et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere optimalt i sitt arbeid, er en lønnsom investering. Veldig mange bedrifter har i dag fokus på dette, og blant de vanligste tiltakene er ergonomisk tilpassing av arbeidsplassen, fokus på sikkerhet, bruk av hjelpemidler og forsøk på individuell tilpassing.

Noen bedrifter har et økt fokus på dette problemet og har satt av tid til trening og behandling i arbeidstiden. Vår erfaring gjennom mange år er at disse to tiltakene har stor effekt. Mange sliter med tidspress, lyst eller overskudd til å trene etter jobb, så om man stimuleres til dette i løpet av arbeidsdagen, så er sjanse større til at man faktisk får trent, noe som beviselig har positiv effekt på muskel- og skjelettplager. Våre samarbeidspartnere som stimulerer sine ansatte til å ta kontakt for rådgiving eller behandling, gir også tilbakemelding om at de ansatte kommer raskere til behandling og får hjelp på den måten, og de får informasjon om sitt problem og hva som bør gjøres for å bedre problemet. En annen positiv effekt er at samspillet mellom bedriften og de ansatte blir bedre, da de ansatte føler at de blir tatt på alvor og fulgt opp for sine plager.

En naprapat kan hjelpe bedriften i alle disse ledd, fra en ergonomisk gjennomgang, til behandling, trening og rådgiving for at bedriften skal bli ”friskere” og kan bruke sine ressurser på riktig måte. Vi i Naprapatene AS kan komme til deres bedrift for å gi behandling og rådgiving, eller vi kan finne en samarbeidsavtale på en annen måte som bedriftens ansatte kan komme til en av våre klinikker.

Vår erfaring er at de bedriftene som ser hver enkelt ansatte som en like viktig brikke og tilrettelegger at de skal fungere med minst mulig plager, er en suksessfull bedrift i alle ledd.bedriftstrening

gjøvik-naprapatene logo

Migrene og spenningshodepine

Publisert: 15.januar 2016

gjøvik-naprapatene logo

Mammamage

Publisert: 15.desember 2015

Under en graviditet forandrer kvinnekroppen seg, muskulatur og bukhinnen blir strekt, huden blir utvidet og i tillegg produserer kroppen flere hormoner som er med på den fysiske og psykiske prosessen.

Den første tiden etter at barnet vel er ute vil huden fortsatt være ut tøyd, mage-muskulaturen og bukhinnen være strekt. Magen har altså ikke samme spenst som den hadde før graviditeten og muskulaturen har ikke den samme funksjon som tidligere.

Noe av det viktigste etter en graviditet er å få tilbake funksjonen i mage-muskulatur og bekkenbunnen. Dette kan være utfordrende for noen, hvordan aktiverer man denne muskulaturen og hvilke øvelser bør man begynne med, før annen tradisjonell trening?

Opplever du at magen buler eller at du får en liten pyramide på magen da du gjør visse mageøvelser? Da kan det tyde på at du har en deling av de rette magemusklene og en svak bukhinnen. En svak bukhinne klarer ikke holde igjen magens innhold og derfor blir magens innhold presset ut. Denne tilstanden kalles for diastase. En diastase kan oppleves både ubehagelig og kan gi ulike plager.

Som naprapat møter vi mange kvinner, mødre med barn på 1 år eller 21 år som fortsatt har vanskeligheter med å aktivere disse muskelgruppene. Ved å trene bekkenbunn og kjerne-muskulaturen kan man i de fleste tilfeller forebygge rygg -og bekkenplager, lekkasje og en bulende mage.

Ønsker du veiledning eller har spørsmål om din mammamage? Vi på Naprapatene AS er klarer til å hjelpe deg.

mamma mage

Mvh

gjøvik-naprapatene logo

Har du skiftet hjul?

Publisert: 18.november 2015

Vinteren har kommet i store deler av landet, og forhåpentligvis har du skiftet hjul på bilen din. For mange av oss er det en periode der vi bør tenke litt på vedlikeholdet av vår egen kropp også.

Vi går inn i en tid der mange av oss er i mindre bevegelse pga. at føret utendørs blir dårligere, det blir kaldere, det blir mørkt osv. Hagearbeid og turer i skog og mark blir ofte byttet ut med tv-titting og generelt mer stillesitting. Etter hvert som ukene går så kan avstanden til joggeskoene og helsestudio bli veldig lang.

For mye jobb, stress av ulik art og for lite fysisk aktivitet, kan lede til at man begynner å kjenne litt på at kroppen ikke fungerer helt som den skal. Det kan være ryggen som krangler litt ved snømåkingen eller at man kjenner at skuldrene kommer nærmere ørene for hver dag som går mot jul. Plutselig så har hverdagen blitt fylt med mye smerter, nedstemthet og generelt senket livskvalitet.

De aller fleste av oss vet hva vi skal gjøre for å unngå plagene, men allikevel er det en utfordring å få det til. I verst fall så leder det til at plagene blir såpass uttalte at man må oppsøke en terapeut av noe slag for å komme seg i gang igjen. Vi som naprapater kan hjelpe deg i gang igjen når du allerede har fått plagene, men i en perfekt verden så hadde man ikke hatt bruk for oss.

Så hvordan kan man klare å holde kroppen i form gjennom hele året? Mye ligger på det mentale nivået og å skape seg gode rutiner over tid. Under kan du se en tegning av to hjul som gir ulike resultat. Kanskje er det på tide at du også legger om til riktig hjul for din hverdag. Om du trenger hjelp til å komme i gang så står vi på Naprapatene AS klare til å hjelpe deg.

smertesirkel

(takk til Naprapat Einar Svindland for oversettelse av modellen)

Mvh Naprapatene AS

gjøvik-naprapatene logo

Hva er naprapati?

Publisert: 9.november 2015

Naprapati er en behandlingsform som bygger på avansert manuell medisin. Med begrepet avansert manuell medisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner og smerteproblematikk i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem.

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander.

SONY DSC

gjøvik-naprapatene logo

Samarbeidspartnere

© 2024 Gjøvik-naprapatene. Alle rettigheter reservert